ArticleLeague

Read Articles – Submit Articles

Search for an Article?

If you know an article’s title, you can quickly search by article title from the search form below.

Category: Webmasters

Building A Far Better Internet Site: Design And Style Tips That Really Work

Working with a specialist web design service to produce your website is a huge investment. Even with this kind of expensive price, you will still is probably not pleased with the concluded item. The simplest way to develop a website is by yourself with your own wants in mind. You are the only individual that is aware of exactly what you would like. For that reason, in order to build a internet site, stick to the suggestions on this page to produce some thing that you may be pleased about.

How To Get The Ideal Style For Your Personal Site

Are you presently contemplating creating a internet site of your personal, but undecided about how to begin? You might have all of the ideas, placements, content material and aspirations you require, but you may possibly not possess the know-how you need. That’s why these tips are on this page, to assist you with web page design. Read on for some ideas to aid complete the spaces in your style knowledge.

ทีเด็ดฟุตบอล

กีฬาประเภททีมฟุตบอล หรือ ซอกเกอร์เป็นกีฬาที่เล่นกันระหว่างสองทีมโดยแต่ละทีมมีผู้เล่น11คนโดยใช้ลูกฟุตบอล ใครๆก็ทราบว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลกโดยจะเล่นในสนามฟุตบอลซึ่งเป็นสนามหญ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปัจจุบันมีการใช้ทั้งหญ้าแท้และหญ้าเทียมในการสร้างสนาม โดยมีประตูอยู่กึ่งกลางที่ปลายสนามทั้งสองฝั่ง เป้าหมายของเกมคือการเตะลูกฟุตบอลให้เข้าผ่านประตูของฝ่ายตรงข้ามซึ่งจะถือว่าได้คะแนน ตามกติกาแล้วมีเพียงผู้รักษาประตูที่สามารถใช้แขนหรือมือสัมผัสลูกฟุตบอลได้ แต่ผู้เล่นที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตูจะต้องใช้เท้าสำหรับเตะลูกฟุตบอลไปยังที่ต่างๆในสนาม แต่บางครั้งผู้เล่นดังกล่าวอาจใช้ส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่แขนหรือมือซึ่งหมายถึงลำตัวหรือศีรษะเพื่อเล่นลูกกลางอากาศได้ ทีมไหนพาลูกฟุตบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้มากกว่าทีมนั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะ และถ้าได้คะแนนเท่ากันจะถือว่าเสมอ ในบางเกมถ้าเสมอกันต้องมีการต่อเวลาพิเศษต่อจากเวลาปกติเพื่อหาผู้ชนะ และอาจมีการยิงลูกโทษท้ายเกมเพื่อตัดสินชัยชนะซึ่งขึ้นอยู่กับระเบียบการแข่งขันในแต่ละรายการนั้นๆ การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นสองครึ่ง โดยครึ่งละ 45 นาที เวลาในการแข่งขันจะถูกนับอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดเวลาแม้ว่าฟุตบอลจะถูกเตะออกนอกสนามและกรรมการสั่งให้หยุดเล่นก็ตาม ระหว่างครึ่งจะมีเวลาพักให้ 15 นาที กรรมการจะเป็นคนควบคุมเวลา และจะมีการทำเวลาบาดเจ็บในตอนท้ายของแต่ละครึ่งสำหรับเวลาที่เสียไประหว่างการแข่งขันในครึ่งนั้นๆ โดยเมื่อจบการแข่งขันกรรมการจะทำการเป่านกหวีดเพื่อหยุดการแข่งขัน โดยกฎกติกาการเล่นสมัยใหม่จะถูกรวบรวมขึ้นในประเทศอังกฤษ แนวทางกติกาการเล่นในปัจจุบันได้ถูกกำหนดโดยสมาคมฟุตบอลอังกฤฏในปีพ.ศ. 2406 ซึ่งถูกเรียกว่า Laws of the Game แต่ถ้าเป็นฟุตบอลในระดับนานาชาติมักจะถือตามระเบียบที่กำหนดโดยฟีฟ่า ซึ่งจะมีเกมที่ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของกีฬานี้ซึ่งเรียกว่าฟุตบอลโลก และฟุตบอลโลกนี้เองจะถูกจัดทุกๆ 4 ปี ในการแข่งขันแบบลีก จะมีการจบการแข่งขันสำหรับผลเสมอ แต่เราจะเห็นการต่อเวลาพิเศษซึ่งจะประกอบไปด้วย 2 ครึ่ง ครึ่งละ 15 นาทีและการยิงลูกโทษสำหรับเกมการแข่งขันที่ต้องรู้ผลแพ้ชนะ (ง่ายๆคือการแข่งชิงถ้วย) (ด้านการเตะลูกโทษมีคนวิจัยมาว่าทีมไหนเตะก่อนจะมีเปอร์เซนต์การชนะมากกว่าทีมที่เตะทีหลัง) ไอเอฟเอบีได้ทดลองการกำหนดรูปแบบการทำคะแนนในช่วงต่อเวลาที่เรียกว่า โกลเดนโกล . . . Read more